Deductibilitatea Cheltuielilor de Sponsorizare in cazul Firmelor, din Impozitul pe ProfitPotrivit Titlul II, Capitolul III, articolul 31, punctul 4 din Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal publicata in Monitorul oficial nr.1281/30 decembrie 2004 :

"Contribuabilii care efectueaza sponsorizari, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:  

a) sunt in limita a 0.3% din cifra de afaceri

b) nu depasesc 20% din impozitul datorat pe profit"   

Observatii:


- sponsorizarea trebuie sa fie inregistrata in contabilitate in anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului platii efective)!
- aceste prevederi anuleaza orice prevederi contrare din Legea sponsorizarii
- textul integral este disponibil pe websitul Minsiterului de Finante


Exemple:


1. O firma are o cifra de afaceri de 200.000 EUR si, dupa scaderea cheltuielilor deductibile, ramane un venit net de 40.000 EUR (valoare impozabila!).
Pentru acesta suma, firma datoreaza un impozit de 25% din valoare, adica, 10.000 EUR.
Pentru a putea fi scazuta integral din impozit, suma ce poate fi cheltuita pe sponsorizari trebuie sa indeplineasca simultan doua conditii:

- sa nu fie mai mare de 0.3% din cifra de afaceri, adica 600 EUR
- sa nu fie mai mare de 20% din impozitul datorat pe profit, adica 2.000 EUR

In acest caz, suma de 600 EUR satisface ambele conditii. Deci, daca acesta firma va face o sponsorizare de 600 EUR, ea va plati numai 9.400 EUR impozit pe profit (in loc de 10.000 EUR).

2. O firma are o cifra de afaceri de 200.000 EUR si dupa scaderea cheltuielilor deducatibile, ramane un venit net de 10.000 EUR. Firma datoreaza un impozit de 25% din valoare, adica, 2.500 EUR.
Pentru a putea fi scazuta integral din impozit, suma ce poate fi cheltuita pe sponsorizari trebuie sa indeplineasca simultan doua conditii:

- sa nu fie mai mare de 0.3% din cifra de afaceri, adica 600 EUR,
- sa nu fie mai mare de 20% din impozitul datorat pe profit, adica 500 EUR

Rezulta, deci, ca suma ce poate fi scazuta integral din impozit, ca sponsorizare, este de 500 EUR (deoarece ea satisface simultan ambele conditii!) si, in acest caz, firma va plati un impozit in valoare de 2.000 EUR (in loc de 2.500 EUR).Observatii: O firma are dreptul sa acorde sponsorizari si peste limitele mentionate mai sus, dar pentru suma ce depaseste limita indicata pentru fiecare exemplu in parte, se plateste impozit pe profit! Web Design - Mihai Dragan, Web Development - Stefan Nicula / freelance web specialist , Ilustratii - Devis Grebu, Hosting by MXhost